Rolnictwo

Przedsiębiorczy rolnicy mają zaufanie do znaku jakości DLG

Technika rolnicza

Dzięki szerokiej palecie przeprowadzanych przez siebie testów, DLG dokonuje jasnej oceny kontrolowanej techniki. Kontrole te stanowią fundament obiektywnej informacji dla praktyków. U podstaw pomiarów leżą międzynarodowe standardy i normy oraz testy opracowane samodzielnie na podstawie praktycznych wymogów. Przeprowadzająca kontrole placówka DLG posiada krajową i międzynarodową akredytację i notyfikację. Centrum Testowe w Groß- Umstadt rozwija nowoczesne techniki pomiarów i wydajne stanowiska testowe.

Więcej informacji tutaj.

Środki produkcji
DLG kontroluje mieszanki paszowe, środki ułatwiające kiszenie, środki czystości, dezynfekcyjne, higieny wymion i do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich oraz wapno nawozowe. Po pozytywnym przejściu testu na bazie wysokich wymagań DLG przyznawany jest znak jakości DLG. Kryteria jakości oparte są na wymaganiach stawianych w praktyce i są zgodne z najnowszym stanem wiedzy.

Najaktualniejsze informacje o wyżej wymienionych, jak i innych testach DLG znajdziecie Państwo w języku niemieckim na: www.dlg-test.de.