Akademia DLG AgroFood

Misją DLG AgroFood jest promowanie najnowszych technologii w polskich gospodarstwach. Stąd nasze działania:

 

  • Centrum Techniki Rolniczej – praktyczne wykłady połączone z pokazami maszyn różnych producentów, które pozwalają porównać maszyny danej kategorii i ułatwiają rolnikowi późniejszą decyzję co do wyboru maszyny.

 

  • Wyjazdy studyjne – zwiedzanie wystaw DLG, połączone z możliwością poznania kultury i specyfiki rolnictwa danego kraju.

 

  • Międzynarodowe członkostwo DLG – karta umożliwiająca bezpłatny wstęp na wystawy DLG, umożliwiająca czerpanie wiedzy z anglojęzycznych wydawnictw DLG i bycia częścią międzynarodowej sieci rolników przyszłości.