DLG AgroFood Sp. z o.o.

Firma została założona w roku 2004. Naszym celem jest wspieranie polskiej gospodarki rolnej i żywnościowej oraz rozpowszechnianie wiedzy z sektora rolniczego.

DLG AgroFood stanowi platformę dla międzynarodowych kontaktów. Poprzez organizację targów, konferencji i szkoleń oraz współpracę z doświadczonymi partnerami polskimi i niemieckimi wdrażamy nasze cele w życie.

DLG AgroFood jest spółką córką DLG – wiodącej organizacji z sektora gospodarki rolnej i żywnościowej w Niemczech. DLG jest politycznie neutralną i finansowo niezależną organizacją specjalistyczną, zrzeszającą ponad 30 000 członków na całym świecie.