DLG e.V.

max eythDLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) zostało założone w 1885 r. przez inżyniera i pisarza Maxa Eytha. DLG liczy ok. 24.000 członków i należy do wiodących niemieckich organizacji z sektora gospodarki rolnej i żywnościowej.

Oprócz dobrze znanych badań maszyn rolniczych, środków produkcji i artykułów żywnościowych, DLG jest neutralnym, otwartym dla wszystkich, forum wymiany wiedzy i tworzenia opinii w branży rolniczej i żywnościowej.

Około 180 zatrudnionych na stałe pracowników i ponad 3000 honorowych ekspertów wypracowuje wspólnie rozwiązania aktualnych problemów. Ponad 80 komitetów, grup roboczych i komisji tworzy fundament wiedzy fachowej i ciągłości w pracy specjalistycznej. W DLG opracowuje się wiele informacji specjalistycznych dla rolnictwa w postaci broszur i dokumentów roboczych oraz artykułów w czasopismach i literaturze fachowej.

DLG organizuje wiodące na świecie wystawy specjalistyczne dla przemysłu rolno-spożywczego. W ten sposób pomaga znaleźć nowoczesne produkty, technologie i usługi oraz przedstawia je w przejrzysty sposób opinii publicznej.

Zachęcamy do współpracy w zakresie wiedzy eksperckiej w branży rolniczej i w ten sposób do zapewnienia sobie przewagi kompetencyjnej oraz innych korzyści! Dalsze informacje na stronie internetowej: www.dlg.org/mitgliedschaft.

 

Centrum Testowania Maszyn i Środków Produkcji DLG

Centrum Testowania Maszyn i Środków Produkcji w Groß-Umstadt wyznacza standardy dla atestowanej techniki rolniczej i środków produkcji oraz jest wiodącym dostawcą usług certyfikacyjnych oraz badawczych dla niezależnych testów technicznych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki pomiarowej i praktycznych metod badań inżynierowie DLG kontrolują dokładnie nowe produkty i innowacje.

Centrum Testowania Maszyn i Środków Produkcji DLG jako wielokrotnie akredytowane i notyfikowane w UE laboratorium badawcze, dostarcza na podstawie uznanych testów technicznych i badań DLG ważne informacje i zapewnia pomoc przy podejmowaniu decyzji przez rolników i praktyków przy planowaniu inwestycji w dziedzinie techniki rolniczej i środków produkcji.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji znajdziecie Państwo na: www.dlg.org