Nota prawna

Niniejsza strona internetowa należy do:

DLG AgroFood sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy

KRS nr: 235111

Prezes Zarządu: Mariusz Jabłoński

 

Zasady użytkowania strony internetowej

 

Ten serwis internetowy został utworzony przez DLG AgroFood Sp. z o.o.. Użytkownik serwisu zgadza się na przestrzeganie warunków i zasad zawartych w niniejszym powiadomieniu, oraz ewentualnych dodatkowych warunków ustalonych przez DLG AgroFood Sp. z o.o..

 

Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone. Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Pobieranie materiałów z serwisu następować może wyłącznie w celu osobistego wykorzystania, bez prawa dokonywania zmian oraz wykorzystywania dla celów komercyjnych. DLG AgroFood Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność materiałów w serwisie oraz serwisach z nim „zlinkowanych”. DLG AgroFood Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z korzystaniem z serwisu oraz materiałów w nim zawartych – wyłączne ryzyko obciąża użytkownika.

 

Wysyłana za pośrednictwem serwisu poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

 

Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Mogą być one użyte do analizy zachowań użytkowników na naszym serwisie internetowym, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej oraz poczty e-mail zapisywane są na serwerach lub wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany adres skrzynki pocztowej DLG AgroFood Sp. z o.o.. Dane te nie będą sprzedawane podmiotom trzecim. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

W przypadku logowania do serwisu internetowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła komunikacja z serwerem jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a dane przechowywane w bazie danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

DLG AgroFood Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany „Uwag i zastrzeżeń prawnych” poprzez ich opublikowanie na tej stronie bez informowania o tym użytkowników.