Wiodąca w świecie wystawa EuroTier

Getynga, 19 września 2012 r.

 

Wiodąca w świecie wystawa EuroTier: Jedyna w swoim rodzaju oferta dla profesjonalnego chowu zwierząt

schloesser gr

Obecne są wszystkie wiodące przedsiębiorstwa – Przybyło dalszych sześć hal wystawowych – BioEnergy Decentral – Kongres bpt – Nowa koncepcja struktury tematycznej i kierowania ruchem gości – Międzynarodowy program fachowy

 

Dr Karl Schlösser, kierownik projektu EuroTier 2012, Frankfurt nad Menem

 

(DLG). Wystawa EuroTier to światowej skali Top Event przeznaczony dla profesjonalistów chowu zwierząt. Organizator wystawy DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) poczynając od jej pierwszej edycji w roku 1993 odnotowuje nieustannie rosnącą ilość wystawców i gości. W bieżącym roku na terenie wystawowym w Hanowerze reprezentowanych będzie ponad 2.300 wystawców z 51 państw. Wszystkie wiodące na międzynarodowych rynkach przedsiębiorstwa z dziedziny bydła, trzody chlewnej i drobiu zaprezentują pełną ofertę maszyn, techniki, urządzeń i środków obrotowych oraz osiągnięć w zakresie genetyki. Oprócz tego goście wystawy znajdą tu bogaty wybór produktów w dziedzinie akwakultury i po raz pierwszy również w dziedzinie profesjonalnej hodowli koni. Jednym z elementów wystawy EuroTier jest znowu impreza BioEnergy Decentral, będąca światowym miejscem spotkań przedstawicieli zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię. W jej ramach wystawcy przedstawią szczegółowe informacje na temat całego spektrum rozwoju technologicznego na polu bioenergii, energii odnawialnych oraz technik związanych ze zdecentralizowanym zaopatrzeniem w energię. Podobnie jak w latach ubiegłych Niemiecki Związek Praktykujących Weterynarzy (bpt) również i w roku 2012 zorganizuje swój doroczny kongres wraz z towarzyszącymi mu targami specjalistycznymi „Medycyna Weterynaryjna“ na terenie wystawowym w Hanowerze w terminie przecinającym się z okresem trwania wystawy EuroTier. Tak bogata oferta sprawia, że wystawa EuroTier 2012 stanowi nieodzowne źródło informacji dla międzynarodowych profesjonalistów chowu zwierząt.

 

Wzrost we wszystkich dziedzinach – Nowa koncepcja struktury tematycznej

Dotychczasowe zgłoszenia udziału w wystawie EuroTier 2012 wskazują w porównaniu z latami ubiegłymi na wzrost oferty tak w dziedzinie bydła jak i trzody chlewnej i drobiu. Dalszy wzrost oferty nastąpił również w sektorach wystawy odnoszących się do wszystkich gatunków zwierząt jak klimatyzacja, pasze, zdrowie zwierząt i weterynaria oraz inne środki obrotowe. Również w dziedzinie bioenergii z jej imprezą „BioEnergy Decentral“ odnotowuje się wzrost. Uwzględniając dodatkowe zapotrzebowanie ze strony wystawców Towarzystwo DLG włączyło w skład wystawy dalszych sześć hal, zaprowadziło zmiany w strukturze ich wykorzystania i dokonało dalszej optymalizacji koncepcji grup tematycznych. Dzięki tym zmianom goście z całego świata zastaną tu optymalne warunki dla efektywnego i łatwego porównywania produktów i innowacji w interesujących ich dziedzinach. I tak dział drobiu skoncentrowany jest w roku bieżącym w halach 8 i 9, dział trzody chlewnej w halach 11 i 12 a dział bydła w halach 13, 25 i 27. Oferty odnoszące się do wszystkich gatunków zwierząt rozmieszczone są w halach 14, 15, 16 ,17, 23 i 26, akwakultura w hali 23 a BioEnergy Decentral przede wszystkim w halach 21, 22, 24 ale częściowo także i w halach 25 i 26. Dzięki konsekwentnej i przejrzystej strukturze poszczególnych grup tematycznych, rozmieszczonych teraz w 16 już halach, utworzeniu siedmiu wejść i zorganizowaniu na terenie wystawowym bezpłatnego ruchu autobusów wahadłowych, Towarzystwo DLG zapewnia przybyłym na wystawę gościom doskonałe rozeznanie, łatwą orientację oraz optymalne i zgodne z własnymi priorytetami wykorzystanie spędzonego na wystawie dnia.

 

Światowa witryna nowości

Wystawa EuroTier jest największym rynkiem nowości w dziedzinie maszyn, urządzeń i środków obrotowych dla profesjonalnego chowu zwierząt w skali tak europejskiej jak i światowej. Potwierdza to imponująco ponad 300 zgłoszeń nowości, które wpłynęły do DLG. Jest to dotychczas absolutnie najwyższa ilość w całej historii wystawy EuroTier. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dobra ich połowa nadeszła od wystawców z zagranicy. Proporcja ta odpowiada też dokładnie proporcjom udziału wystawców krajowych i zagranicznych w wystawie EuroTier 2012. Zgłoszone nowości dotyczą niemal wszystkich dziedzin wystawy, jednak największa ich ilość odnosi się do dziedzin „Technika chowu i żywienia trzody chlewnej“, „Technika chowu i żywienia bydła“, „Środki obrotowe i technika ich stosowania“, „Klimatyzacja i inżynieria środowiska“ oraz „Urządzenia, osprzęt i części zamienne“. Powołana przez Towarzystwo DLG neutralna komisja ekspertów o międzynarodowym składzie stosując surowe kryteria wybierze znowu spośród nadesłanych zgłoszeń nowości „EuroTier”, nadając im złote i srebrne medale.

 

„TopTierTreff“: Czołowa genetyka w hodowli bydła

Jednym z ważniejszych warunków przyszłościowego chowu bydła mlecznego są odporne i długowieczne krowy. Dlatego też genetyka bydła nabiera coraz większego znaczenia. Wystawa EuroTier również i w tym roku oferuje jedyny w swoim rodzaju przegląd najlepszej genetyki w europejskiej hodowli bydła. W ramach imprezy „TopTierTreff“ wiodące zarówno niemieckie jak i międzynarodowe organizacje i przedsiębiorstwa hodowlane przedstawią w hali 27 swoje zwierzęta drugiego pokolenia, wykorzystując tę niepowtarzalną platformę do prezentacji swych osiągnięć przed międzynarodową wysokiej klasy publicznością. „TopTierTreff“ stanie się znowu magnesem dla hodowców bydła z kraju i zagranicy. Codzienne prezentacje prowadzone będą w języku niemieckim, a w określonych godzinach również i w angielskim oraz rosyjskim. Przedstawione tu zostaną najlepsze zwierzęta drugiego pokolenia.

 

Akwakultura na wystawie EuroTier 2012

Akwakultura jest stałym elementem wystawy EuroTier. Wiodące przedsiębiorstwa branży zaprezentują w hali 23 nowoczesne technologie farm rybnych, techniki hodowli, wentylacji i żywienia oraz pasze, sieci i innowacyjne systemy przetwórstwa, uszlachetniania i uzdatniania wody. Towarzystwo DLG, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tym szczególnym sektorem, zorganizuje znowu Forum oraz Centrum Doradcze Akwakultury. Oparte na praktycznych doświadczeniach odczyty, dyskusje oraz obszerne porady uzupełnią ofertę wystawców.

 

Oferty dla profesjonalnych hodowców koni

Profesjonalni hodowcy koni otrzymają na wystawie EuroTier 2012 możliwość zasięgnięcia informacji nie tylko o czołowych technologiach w dziedzinie budowy stajni i hal, techniki chowu i żywienia, o ładowarkach, stertownikach i zarządzaniu pastwiskami, ale także o identyfikacji zwierząt, ściółkach, akcesoriach hodowlanych i medycznych a także o wszystkich aspektach zarządzania i kierowania stadniną. W uzupełnieniu oferty wystawców Niemiecki Związek Jeździecki (FN) przeprowadzi w środę, 14 listopada 2012 r., sympozjum fachowe, którego tematem będzie „Gospodarnie w kierunku przyszłości“. Stoisko wystawowe Związku FN stanie się nadto adresem kontaktowym. Obecni tu codziennie fachowcy FN będą udzielać odpowiedzi na pytania i służyć informacją. Oferty tej dopełnią codzienne rozmowy ekspertów na aktualne i szczególnie interesujące dla profesjonalnych hodowców koni tematy.

 

„BioEnergy Decentral“ – światowe miejsce spotkań zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię

Również i „BioEnergy Decentral“, będące światowym miejscem spotkań zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię, odnotowuje 15-procentowy przyrost. Przez 450 wystawców specjalnych oraz jeszcze 200 dalszych wystawców zaprezentowana zostanie nadzwyczaj obszerna paleta produktów, obejmująca całe spektrum rozwoju technicznego na polu energii odnawialnych oraz technik związanych ze zdecentralizowanym zaopatrzeniem w energię, budząc zainteresowanie zarówno hodowców zwierząt jak i specjalistów z dziedziny bioenergii. Będzie tu można zobaczyć technologie wykorzystania energii odnawialnych – z głównym naciskiem na bioenergię – a także kopalnych nośników energii. Cechą szczególną „BioEnergy Decentral“ jest kojarzenie różnych technologii i partnerów rynkowych na tym tak dynamicznie rozwijającym się rynku. Ofertę wystawców uzupełni atrakcyjny program fachowy. Program ten zawiera dwa fora, prezentujące w cogodzinnym rytmie imprezy na różne tematy. Inną ciekawą atrakcją będą tak zwane imprezy Special o tematach „Zaspokajająca potrzeby produkcja energii“ i „Koncepcje wykorzystania ciepła“. Ponadto po raz pierwszy pojawi się segment pod nazwą „Smart Energy“ organizowany we współpracy z wydawnictwem „Energie & Management“. W centrum uwagi tego nowego elementu wystawy znajdą się technologie i usługi służące optymalizacji produkcji i wykorzystania energii oraz niezbędne w warunkach zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię powiązania przemysłu i rzemiosła. Impreza BioEnergy Decentral przeprowadzona będzie w ścisłej współpracy z organizacją VDMA Power Systems oraz Związkiem Przedsiębiorstw Komunalnych (VKU).

 

Kongres bpt znowu równocześnie z wystawą EuroTier

Niemiecki Związek Praktykujących Weterynarzy (bpt) również i w roku 2012 zorganizuje swój doroczny kongres wraz z towarzyszącymi mu targami specjalistycznymi „Medycyna Weterynaryjna“ na terenie wystawowym w Hanowerze w terminie przecinającym się z okresem trwania wystawy EuroTier. Organizowany wspólnie przez DLG i bpt „International Animal Health Event“ posłuży weterynarzom całego świata za miejsce spotkań i giełdę kontaktów, a także za ogniwo łączące wystawę EuroTier z kongresem bpt.

 

Special „Galeria pasz”

Europejska produkcja mleka, mięsa i jaj wymaga zapewnienia dużej ilości pasz wysokiej jakości. Ich dostępność, jakość oraz przystępność cen wpływa w dużej mierze na opłacalność chowu zwierząt użytkowych, na ich zdrowie oraz na jakość produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto konwersja zawartych w paszach składników odżywczych do wyrobów pochodzenia zwierzęcego („uszlachetnianie“) wiąże się ze znacznym oddziaływaniem na środowisko naturalne (zużycie zasobów, emisja). W ramach odbywającej się w hali 17 imprezy Special gościom wystawy EuroTier 2012 po raz pierwszy przedstawiona zostanie obrazowo różnorodność i szeroka baza surowców (pasz jednoskładnikowych) przeznaczonych do chowu zwierząt użytkowych. Najważniejsze spośród ponad 600 pasz jednoskładnikowych – wyszczególnionych w ustawie o paszach UE i w niemieckim pozytywnym wykazie – zostaną sportretowane pod względem pochodzenia i jakości w tak zwanej „Galerii pasz“. Ponadto z podziałem na różne grupy paszowe poruszone zostaną wybrane aktualne tematy związane z zaopatrzeniem i jakością pasz, z zapewnieniem jakości a także ze skutkami ekologicznymi. W innym segmencie „Galerii pasz” demonstrowane będzie, jak drogą obróbki hydrotermicznej można uszlachetniać a tym samym czynić lepiej przyswajalnymi surowce przeznaczone do żywienia zwierząt użytkowych oraz jak z szerokich zasobów wielu różnych pasz jednoskładnikowych powstają dostosowane do potrzeb i zoptymalizowane porcje pasz względnie pełnoporcjowe mieszanki paszowe. Special „Galeria pasz” umożliwi gościom fachowcom bliższe zapoznanie się z nowymi i niecodziennymi paszami oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości i przydatności ich określonych rodzajów.

 

„Centrum Informacyjne – Dobrostan zwierząt“

Zorganizowane przez DLG na wystawie EuroTier 2012 „Centrum Informacyjne – Dobrostan zwierząt” oferuje po raz pierwszy platformę do dyskusji na istotne tematy będące przedmiotem krytyki społecznej. Dyskusje, prowadzone przez profesjonalnych prezenterów na zasadzie okrągłego stołu, odbywać się będą codziennie w hali 26. Dojdą tam do głosu zarówno fachowcy jak i przedstawiciele grup społecznych. Wysepki informacyjne, będące uzupełnieniem imprez dyskusyjnych, dostarczą wiedzy o aspektach dobrostanu w rolniczym chowie zwierząt. Goście wystawy znajdą tu przedstawioną zrozumiale i opartą na doświadczeniu aktualną wiedzę fachową w centralnym temacie „dobrostan zwierząt” oraz okazję do wymiany poglądów z ekspertami na temat adekwatnych i przyszłościowych rozwiązań i koncepcji.

 

Special „Zdrowie zwierząt w kojcach porodowych“

Special „Zdrowie zwierząt w kojcach porodowych“, przygotowany na EuroTier 2012 przez Organizację Rozwoju Budownictwa w Sektorze Rolniczym (BFL) wspólnie z Towarzystwem DLG, wskazuje na aktualne kierunki rozwoju nowoczesnej i oszczędnej w zużyciu zasobów produkcji prosiąt. W hali 11 przedstawione zostaną przykłady różnych możliwości budowy i wyposażenia chlewni, konstrukcji podłóg, klimatyzacji oraz zarządzania higieną i zdrowiem zwierząt. Obok konwencjonalnych sposobów zobaczyć będzie można alternatywy chowu, umożliwiające lochom więcej ruchu. Głównym zadaniem jest tutaj uzyskanie w kojcach porodowych odpowiadającego dobrostanowi kompromisu pomiędzy potrzebami lochy i prosiąt z jednej strony i bezpieczeństwem pracy i opłacalnością hodowli z drugiej. Organizowany przez BFL/DLG Special wskazuje oparte na badaniach i innowacjach branży możliwości w dziedzinie wyposażenia chlewni. Przymioty nowoczesnego chowu stanowią dowód prężności branży i całego rolnictwa. Eksperci z dziedziny zarządzania, zdrowia zwierząt i budowy chlewni ze znawstwem przedmiotu oprowadzać będą gości wystawy i odpowiadać na ich pytania. Ponadto na Forum „Trzoda chlewna” organizowane będą codziennie różnotematyczne imprezy związane ze „Zdrowiem zwierząt w kojcach porodowych“.

 

Forum przyszłości dla profesjonalnego chowu zwierząt

Wystawa EuroTier jest najważniejszym forum przyszłości w dziedzinie profesjonalnego chowu zwierząt. Tradycyjnie już zapozna ona swych gości zarówno z trendami w technice jak i ze wszystkimi ważnymi aspektami nowoczesnego chowu i hodowli zwierząt. Wspólnie z partnerami z dziedziny gospodarki, nauki, doradztwa a także związkami i organizacjami, Towarzystwo DLG zaoferuje również i w tym roku bogaty program fachowy, będący uzupełnieniem oferty wystawców. Zaliczają się do niego międzynarodowe konferencje i imprezy poświęcone aktualnym trendom i ważnym kierunkom rozwoju branży. Przewidziane są tu między innymi:

 

  • Międzynarodowy Dzień Drobiu w dniu 12 listopada 2012 r. z wykładami Centralnego Związku Niemieckiego Przemysłu Drobiarskiego (ZDG), Klubu Europejskich Producentów Drobiu (EPC) i Towarzystwa DLG na temat „10 lat Europejskiej Produkcji Drobiu – Wczoraj – Dzisiaj – Jutro“. Po zakończeniu wykładów odbędzie się Międzynarodowy EuroTier Poultry Event.
  • Międzynarodowy EuroTier Dairy Event w dniu 12 listopada 2012 r.
  • Międzynarodowy EuroTier Pig Event wraz z 3. Chińsko-Europejską Konferencją poświęconą produkcji świń w dniu 12 listopada 2012 r.
  • Konferencja Europy Wschodniej w dniu 14 listopada 2012 r.
  • Międzynarodowy Animal Health Event w dniu 15 listopada 2012 r.
  • Kongres Młodych Hodowców Zwierząt w dniu 15 listopada 2012 r.

 

Na forach poświęconych poszczególnym gatunkom zwierząt przedstawiciele nauki, doradztwa, przemysłu i praktyki rolniczej prezentować będą codziennie aktualne trendy i ważne projekty w interesujących tematach branży.

 

„Young Farmers Day“

Na wystawie EuroTier 2012 nie zabraknie też imprezy „Young Farmers Day“, przeznaczonej dla młodych rolników i studentów kierunków rolniczych z kraju i zagranicy. Obok zwiedzania wystawy w dniu 15 listopada 2012 r. program obejmuje też fora pracy, Kongres Młodych Hodowców Zwierząt oraz spotkania służące zawieraniu znajomości i wymianie doświadczeń, a także kulminacyjny punkt imprezy „Young Farmers Party“.

 

Wielojęzyczna oferta informacyjna w Internecie

Towarzystwo DLG zorganizowało w Internecie specjalną, wielojęzyczną służbę informacyjną, gdzie wszyscy zainteresowani znajdą szybko wyczerpujące informacje o wystawie EuroTier 2012. Oferta informacyjna dostępna jest w językach niemieckim i angielskim oraz częściowo w wielu innych językach. Internetową ofertę EuroTier znajdziecie Państwo pod adresem www.eurotier.com.

 

 

EuroTier / BioEnergy Decentral.