Rekordowe EuroTier

ET-052(DLG). „Ilością 2.445 wystawców i około 160.000 zwiedzających, w tym 38.000 gości z zagranicy, wystawa EuroTier 2012 pobiła kolejne rekordy“. To słowa skierowane w imieniu organizatora wystawy DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft / Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego) do prasy w Hanowerze przez dyrektora zarządzającego dra Reinharda Grandke, w dniu 16 listopada 2012 r. z okazji zakończenia wystawy EuroTier. Tym wynikiem EuroTier zademonstrowała imponująco swą atrakcyjność dla hodowców zwierząt i fachowców z całego świata i umocniła pozycję wiodącej na świecie wystawy profesjonalnego chowu zwierząt. Odbywająca się w ramach EuroTier impreza BioEnergy Decentral zajęła również trwałą pozycję jako światowe miejsce spotkań przedstawicieli zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię. 

 

W szczególności można wstępnie wyciągnąć następujące wnioski:

 

 1. Ilość wystawców w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o 25 procent. 2.445 wystawców bezpośrednich i 41 dodatkowo reprezentowanych firm z łącznie 51 państw zaprezentowało tu swoje oferty oraz innowacje. Około połowa wystawców (1.151) przybyła z zagranicy, co w porównaniu z rokiem 2010 odpowiada wzrostowi o 40 procent. Podkreśla to wyjątkową pozycję EuroTier jako wiodącej na świecie wystawy.

 

 1. EuroTier jest platformą dla wprowadzania nowych maszyn, urządzeń i środków obrotowych na międzynarodowe rynki. Przedstawione tu innowacje z dziedziny budowy i wyposażenia budynków inwentarskich, techniki żywienia i chowu, elektroniki, techniki sterowania i regulacji a także zarządzania danymi są źródłem nowych impulsów w kierunku poprawy efektywności, wydajności, precyzji i dobrostanu zwierząt.

 

 1. Ilością około 160.000 gości z ponad 100 państw wystawa EuroTier osiągnęła kolejny rekord. Odpowiada to wzrostowi o około dziesięć procent w porównaniu z rokiem 2010. EuroTier jest najbardziej liczącą się na świecie giełdą informacyjną dla profesjonalnego chowu zwierząt. Rolnicy, handlowcy i inwestorzy przygotowują swoje gospodarstwa do wyzwań przyszłości posługując się nowoczesną techniką i korzystając z wytyczających kierunek strategii. Podkreśla to znaczenie rolnictwa jako kluczowego sektora XXI wieku.

 

 1. Wystawa EuroTier była międzynarodowa jak nigdy dotychczas. 38.000 rolników, inwestorów i fachowców z zagranicy zasięgnęło w tym roku informacji na terenie wystawowym w Hanowerze. Odpowiada to wzrostowi o ponad 50 procent w porównaniu z dotychczasowym rekordem. Najwięcej zagranicznych gości przybyło z Niderlandów, Austrii, Danii, Francji, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Blisko 3.000 inwestorów i osób odpowiedzialnych za duże gospodarstwa przybyło do Hanoweru z Europy Wschodniej. Podkreślić należy również dużą ilość przybyszów z Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu a także z Ameryki Środkowej i Południowej. Z tych regionów odnotowano ponad 7.000 gości.

  Liczba około 122.000 gości fachowców z kraju pozostała niemal bez zmian.

 

 1. Dzięki prezentowaniu genetyki i innowacyjnej oferty technicznej dział bydła na wystawie EuroTier nie ma na całym świecie odpowiednika. Elementy te są bowiem podstawą strategii służących producentom mleka i mięsa wołowego w ich przygotowaniach do roku 2015, kiedy to zniesione zostaną kwoty mleczne.

 

 1. Przedstawione na EuroTier rozwiązania w zakresie trzody chlewnej odzwierciedlają wymogi wobec przyszłych warunków chowu. Siłę napędową stanowi tu presja w kierunku obniżenia kosztów i wzrostu wydajności a także dostosowania do zaostrzonych wymogów prawnych i społecznych.

 

 1. Odbywający się w ramach EuroTier „World Poultry Show“ w pełni spełnił oczekiwania jako światowy punkt spotkań branży drobiarskiej. Hodowcy, producenci i przetwórcy z całego świata skorzystali z obszernej i wysoce specjalistycznej oferty, aby zapewnić sobie dobre perspektywy na rynkach.

 

 1. Kolejną unikalną cechą wystawy EuroTier jest jedyna w swoim rodzaju oferta w zakresie pasz i zdrowia zwierząt. Tylko tu, na wystawie EuroTier, należący do tych segmentów producenci napotykają na popyt ze strony hodowców wszystkich ważnych gatunków zwierząt użytkowych. 

 

 1. Duży wpływ na stosowane przez hodowców strategie rozwoju mają zmieniające się wymogi społeczne. Wystawa EuroTier zaoferowała platformę w postaci centrum informacyjnego „Dobrostan zwierząt“, gdzie różne grupy społeczne dyskutowały różne punkty widzenia na nowoczesny chów zwierząt użytkowych. Oferta ta została doskonale przyjęta przez gości wystawy.

 

 1. Również bardzo dobrze przyjęty został program fachowy wystawy EuroTier 2012. Międzynarodowe eventy dla hodowców bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz Międzynarodowy Dzień Drobiu w przeddzień wystawy EuroTier stały się w międzyczasie ulubionymi imprezami dla praktyków z całej Europy. Przyciągnęły one około 1.300 międzynarodowych fachowców. Również konferencje i fora oraz odbywający się w tym samym czasie Kongres Niemieckiego Związku Praktykujących Weterynarzy (bpt) były świetną okazją do wymiany zdań i doświadczeń.

 

 1. 11.„Young Farmers Day” był w czwartek dużym sukcesem. Ponad 5.000 młodych rolników, uczniów i studentów z kraju i zagranicy skorzystało z różnorodnej oferty wystawy EuroTier. Highlightem było znowu „Young Farmers Party“ z udziałem ponad 2.500 młodych ludzi.

 

 1. Impreza BioEnergy Decentral mimo aktualnej sytuacji na rynku niemieckim przyciągnęła znów około 42.000 gości. Udział gości z zagranicy w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł o dwanaście procent, co wynika zapewne z czołowej pozycji oferowanych w tej branży technologii. W ten sposób BioEnergy Decentral umocniło swą rolę światowego miejsca spotkań przedstawicieli zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię.

 

 1. Jak najbardziej sprawdziło się też partnerstwo z VDMA Power Systems i Związkiem Przedsiębiorstw Komunalnych, przyczyniając się znacznie do sukcesu BioEnergy Decentral. 650 wystawców zaprezentowało tu rozwiązania dla całego łańcucha kreowania wartości w sektorze zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię.

 

 1. Oferta imprezy BioEnergy Decentral uzupełniona została bogatym programem fachowym, opracowanym i zrealizowanym przez Towarzystwo DLG wspólnie z Organizacją Rozwoju Budownictwa w Sektorze Rolniczym (BFL), wydawnictwem Energie & Management oraz innymi partnerami.

 

Następna wystawa EuroTier włącznie z BioEnergy Decentral odbędzie się w dniach od 11 do 14 listopada 2014 roku w Hanowerze.