Dni Przedsiębiorcy Rolnego

dpr2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) rokrocznie organizują konferencję, której celem jest przygotowanie rolników na zbliżające się problemy w gospodarstwie.

Tradycyjnie do dyskusji zapraszani są przedsiębiorczy rolnicy, doradcy oraz przedstawiciele handlu, przemysłu i instytucji branżowych z Polski i Niemiec. Po części plenarnej, rozpoczynają się dyskusje z doświadczonymi rolnikami oraz doradcami w grupach roboczych (produkcja roślinna, produkcja mleka oraz produkcja mięsa wieprzowego). Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję bezpośredniej rozmowy z kolegami z branży – tak z Polski jak i z Niemiec, specjalistami oraz naukowcami. W drugim dniu konferencji odbywa się podsumowanie wyników pracy w grupach, a następnie dyskusja z udziałem wybitnych ekspertów.

„Dni Przedsiębiorcy Rolnego” dają okazję zapoznania się z metodami, jakie stosują najlepsi oraz skorzystania z ich doświadczeń. Dużym plusem „Dni Przedsiębiorcy Rolnego”, jest wiedza wnoszona przez współorganizatora: DLG. Organizacja ta prowadzi badania – „barometry” sytuacji w rolnictwie i jednocześnie jest w stanie przedstawić rozwiązania stosowane w gospodarstwach w Niemczech.