Ferma

Najważniejsza platforma wymiany informacji dla chowu i hodowli bydła, świń i drobiu.

Termin: 15-17 lutego 2019

Miejsce: Łódż: Nowa Hala EXPO, Hala MOSiR
Dane 2018: 

  • 31 000 zwiedzających
  • 250 wystawców

Program fachowy to:

  • około pięćdziesięciu wykładów tak znanych ekspertów, jak: prof. Z. Kowalski, prof. Z. Pejsak. prof. J. Twardoń, prof. A. Rutkowski
  • panele dyskusyjne i debaty

Targi FERMA mają długą tradycję: dwadzieścia lat temu Pan Stanisław Brodziak stworzył targi dla hodowców świń i drobiu w Poznaniu, trzy lata później swe progi otworzyły targi dla producentów i hodowców bydła. W roku 2011 DLG AgroFood sp. z o.o. stało się partnerem strategicznym i spowodowało połączenie obu imprez i przeniesienie ich do Łodzi. W roku 2013 projekt został zakupiony przez DLG International GmbH.

www.targiferma.com.pl