XI Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XI Wystawa Zwierząt Hodowlanych

 PUDLISZKI 2014

W roku 2014 DLG AgroFood Sp. z o.o. zostało zaproszone przez głównych organizatorów Wystawy Zwierząt Hodowlanych PUDLISZKI – Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka – do współpracy w tym przedsięwzięciu. W dniu 6 lipca 2014 odbyła się już jedenasta edycja wystawy, odbywającej się w cyklu dwuletnim, a ten rok był jubileuszowym (20 lat), bowiem po raz pierwszy hodowcy spotkali się w Pudliszkach w 1994 roku.

W wystawie tradycyjnie już udział wzięli hodowcy bydła z terenu Wielkopolski, reprezentujący rolników indywidualnych, jak również przedstawicieli czołowej hodowli wielkostadnej. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem rolników, a szczególnie licznie uczestniczą w niej hodowcy z powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i rawickiego, które to regiony należą do tych o najwyższej mleczności w kraju! Każdą wystawę odwiedza około 6 – 8 tysięcy rolników.

W wystawie poza zwierzętami (około 120 krów i cieląt) prezentują się również firmy branży rolniczej oferujące m.in. wyposażenie obór, pasze, leki weterynaryjne, maszyny rolnicze itp. Warto tu wspomnieć o miejscu wystawy, którym jest stadion sportowy oraz tereny przyległe – park okalający miejscowy pałac, co w upalnym zazwyczaj początku lipca ma niemałe znaczenie dla komfortu wystawców, prezentowanych zwierząt jak również zwiedzających.

Każdej wystawie towarzyszy bogaty program imprez towarzyszących, a wśród nich pokazy konne, występy zespołów ludowych i muzycznych oraz konkursy dla zwiedzających.

Impreza została objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.