EuroTier już niebawem!

EuroTier już niebawem!

EuroTier (łącznie z „EnergyDecentral”) odbędzie się w dniach 11-14 listopada 2014 na terenach wystawowych w Hanowerze.Oczekiwanych jest około 2350 wystawców z 51 krajów.

Te specjalistyczne targi tradycyjnie stanowią platformę wymiany informacji dla specjalistów branży produkcji zwierzęcej w Europie i na świecie.

W ramach targów odbywają się panele dyskusyjne na aktualne dla hodowli zwierząt tematy (świnie, bydło, drób, ryby). Wydarzenia te zlokalizowane są pomiędzy stoiskami wystawców, tłumaczone symultanicznie na angielski i niemiecki

TopTierTreff – to mus dla każdego hodowcy bydła: prezentacja grup hodowlanych najważniejszych ras bydła mlecznego i mięsnego.
Inowacyjna hodowla warhlaków – ten „special“ daje możliwość zaobserwowanie przykładowych rozwiązań w oborze i pozwala zaczerpnąć pomysłów w zarządzaniu stadem

Zautomatyzowane skarmianie – od silosa aż do żwacza – prezentacja praktycznych rozwiązań na żywo

Konferencje i kongresy:
Produkcja mleka w Rosji, Kazachstanie i Uzbekistanie, Mleczarstwo na Ukrainie, Produkcja zwierzęca w centralnej Azji, Ukraińskie forum ”
Agri Invest”, Eventy w obszarach: trzoda, mleczarstwo, drób, zdrowie zwierząt, Konferencja TTIP.

Young Farmers Day – specjalny dzień dla narybku branży rolniczej, zakończony tradycyjną dyskoteką dla młodych rolników.

Oczekiwani są liczni zwiedzający z Polski, biuro DLG AgroFood tradycyjnie pomaga polskim zorganizowanym grupom, jak i indywidualnym zwiedzającym w wyjeździe na targi do Hanoweru.

Kontakt: a.bartkowiak@dlg-pl.pl