Akademia DLG AgroFood

Misją DLG AgroFood jest promowanie najnowszych technologii w polskich gospodarstwach. Stąd nasze działania:

 

Centrum Techniki Rolniczej – praktyczne wykłady połączone z pokazami maszyn różnych producentów, które pozwalają porównać maszyny danej kategorii i ułatwiają rolnikowi późniejszą decyzję co do wyboru maszyny

 

Wyjazdy studyjne – zwiedzanie wystaw DLG, połączone z możliwością poznania kultury i specyfiki rolnictwa danego kraju

 

Dni Przedsiębiorcy Rolnego – wykłady prowadzone przez naukowców, praktyków i przedstawicieli firm połączone z wystąpieniami rolników i owocnymi panelami dyskusyjnymi na tematy aktualne a nawet wyprzedzające bieg wydarzeń…

 

Międzynarodowe członkostwo DLG – karta umożliwiająca bezpłatny wstęp na wystawy DLG, umożliwiająca czerpanie wiedzy z anglojęzycznych wydawnictw DLG i bycia częścią międzynarodowej sieci rolników przyszłości